• พื้นที่บริเวณคลังน้ำมัน จำนวน 41 ไร่
 • พื้นที่บริเวณลานจอดรถพนักงานและผู้มาติดต่อ จำนวน 3.3 ไร่
 • พื้นที่บริเวณลานจอดรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 4 ไร่
 • ที่อยู่ : 169 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 45 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ
  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
  (02) 4640499 ต่อ 2103 - 2104
  (02) 8191501
 
โครงสร้างพื้นฐาน ท่าเทียบเรือ จำนวน 2 ท่า ท่าด้านนอก ใช้สำหรับรับและจ่ายน้ำมัน
 • รับเรือขนาด 6,000 TONS
 • ความลึก 10 M.

ท่าด้านใน ใช้สำหรับจ่ายน้ำมันเท่านั้น
 • รับเรือขนาด 1,000 TONS
 • ความลึก 6.5 M.
 
ความสามารถในการรับ-จ่ายน้ำมัน ถังบรรจุน้ำมัน จำนวน 23 ถัง แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

 • จำนวนถังบรรจุน้ำมันใส 17 ถัง ปริมาณโดยรวม 108.59 ล้านลิตร
 • จำนวนถังบรรจุน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 6 ถัง ปริมาณโดยรวม 13.43 ล้านลิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ แผนผัง
แผนที่คลังน้ำมันพระประแดง แผนที่คลังน้ำมันพระประแดง