คลังน้ำมันอยุธยา เป็นคลังน้ำมันสาขาที่ 5
 • พื้นที่บริเวณใช้งานคลังน้ำมัน จำนวน 40 ไร่
 • พื้นที่บริเวณลานจอดรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 30 ไร่
 • พื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้งาน รวมบริเวณวัดร้างอีก 39 ไร่
 • ที่อยู่ : 99 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดอยุธยา 13130
  02 646-6900 Auto
  02 765-6939-42
 
โครงสร้างพื้นฐาน ท่าเทียบเรือ มี 3 ท่า ความยาวหน้าท่า 295 เมตร แบ่งเป็น

 • ท่าเทียบเรือ สำหรับเรือบรรทุกน้ำมันมี 2 ท่า
 • ท่าเทียบเรือ สำหรับสินค้าเกษตรมี 1 ท่า ความลึกตลอด บริเวณหน้าท่า 6 เมตร
 • การขนส่งน้ำมัน ใช้เรือบรรทุกรักษ์ป่าสัก จำนวน 6 ลำ แต่ละลำมีขนาด 1,000 ตัน
 
ความสามารถในการรับ-จ่ายน้ำมัน ถังบรรจุน้ำมัน มีจำนวน 14 ถัง ปริมาณรวม 48.583 ล้านลิตร

 • น้ำมัน HSD (B7)A (0.005%S(B) จำนวน 8 ถัง ความจุ 9.423 ล้านลิตร ปริมาณรวม 39.097 ล้านลิตร 
 • น้ำมัน GSH 91A* จำนวน 2 ถัง ความจุ 1.581 ล้านลิตร ปริมาณรวม 3.162 ล้านลิตร
 • น้ำมัน GSH 95A จำนวน 2 ถัง ความจุ 1.581 ล้านลิตร ปริมาณรวม 3.162 ล้านลิตร
 
การจ่ายน้ำมันทางรถ
 • น้ำมัน HSD (B7)A (0.005%S(B) จำนวน 15 หัวจ่าย
 • น้ำมัน GSH 91A จำนวน 3 หัวจ่าย
 • น้ำมัน GSH 95A จำนวน 3 หัวจ่าย
แผนที่ แผนผัง
แผนผังคลังน้ำมันอยุธยา แผนผังคลังน้ำมันอยุธยา